Pritožbe in reševanje sporov

Dobavljač će nastojati svaku nejasnoću, primjedbu ili žalbu razriješiti u što kraćem mogućem roku, pritom će poštivati relevantno zakonodavstvo (posebice Zakon o zaštiti potrošača) i poduzimati sve napore kako bi postigao sporazumno rješenje u slučaju spora.

U slučaju da korisnik internetske trgovine ima primjedbu ili žalbu (u daljnjem tekstu „žalba”) na internetsku trgovinu, način komuniciranja ili poslovanja dobavljača itd., može dobavljača kontaktirati na sljedeće načine:
• Pisanim putem na adresu Vivano d.o.o., cesta na Bokalce 3, 1000 Ljubljana (ispod adrese treba dopisati ŽALBA)
• Pisanim putem na adresu e-pošte [email protected]
• Pozivom na telefonski broj 040 510 068

Postupak obrade žalbe je povjerljiv.
Dobavljač će u roku od pet (5) radnih dana nakon primitka žalbe korisniku potvrditi da je primio žalbu, a u istoj poruci kupcu će priopćiti predviđeni rok obrade žalbe (ovisno o složenosti slučaja, potrebi za provođenjem istrage, pribavljanjem dokaza, dodatnih informacija itd.) i neprestano ga obavještavati o tijeku postupka rješavanja žalbe.

Dobavljač je svjestan da je bitna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, nesrazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastanu prilikom rješavanja samog spora. To je također i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor pred sudom. Zbog toga dobavljač nastoji koliko god je to moguće eventualne sporove riješiti sporazumno. Ako dogovor ne bude moguć, za sporove je nadležan stvarno nadležni sud u Ljubljani.

Dobavljač ne priznaje nijednog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

Društvo Vivano d.o.o., koje kao dobavljač / pružatelj robe i usluga omogućuje internetsku trgovinu na području Slovenije, na svojoj internetskoj stranici objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za mrežno rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima na poveznici OVDJE.

Navedeno uređenje proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ.