Politika zasebnosti

I. PREDSTAVLJANJE VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka, društvo Vivano d.o.o., Cesta na Bokalce 3, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu također: Mali zakladi) vlasnik je i upravlja internetskom trgovinom www.malizakladi.hr, a svoje usluge pruža i u prodajnoj galeriji Mali zakladi. Mali zakladi su butik trgovina za bebe, mališane i mame s raznolikom ponudom odabranih inovativnih, modernih, funkcionalnih i visokokvalitetnih proizvoda najboljih robnih marki. Svojim se kupcima želimo približiti stvaranjem ponude za savršene i neprocjenjive trenutke u kojima će prvenstveno uživati mame i njihove male duše. Proizvode je moguće kupiti putem naše internetske trgovine www.malizakladi.hr i u Emporiumu, donja etaža, dvorana D, Latinski trg 6, 1000 Ljubljana. Pritom u slučajevima kada dođe do obrade osobnih podataka, iste u poduzeću obrađujemo u skladu s načelima zadane i integrirane privatnosti.

U Malim zakladima poštujemo vaše osobne podatke i s njima postupamo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podatka) i nacionalnim propisima koji uređuju to područje.

 

II. VIZIJA ZAŠTITE PRIVATNOSTI, ODNOSNO ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Društvo Vivano d.o.o. / Mali zakladi voditelj je obrade osobnih podataka vrijedan povjerenja. Razumijemo vašu privatnost, cijenimo je te poštujemo i brižno štitimo.

 

III. OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

U društvu Vivano d.o.o. / Mali zakladi nemamo ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka jer osobne podatke ne obrađujemo u takvom opsegu da bismo tu obvezu morali ispuniti.

 

IV. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNI TEMELJI

Kategorije osobnih podataka

Društvo Vivano d.o.o. o vama prikuplja različite podatke, uključujući osobne podatke s kojima vas je moguće izravno ili neizravno odrediti (identificirati), ako se vi ili netko drugi odluči dijeliti te osobne podatke s društvom Vivano d.o.o. Podatke primamo na više načina, uključujući kupnjom u internetskoj trgovini, prijavom na e-novosti (izravni marketing), registracijom korisničkog profila u internetskoj trgovini, posjetom internetske stranice Mali zakladi ili posjetom prodajnog mjesta Mali zakladi. Društvo Vivano d.o.o. prikuplja podatke o vašoj uporabi usluga koje pružamo.

Osobni podaci koje prikupljamo:

  1. osnovni osobni podaci kao što su: ime i prezime, datum rođenja, e-adresa, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), adresa za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), telefonski broj, podatak o predviđenom terminu poroda (ako nam ga date u prodavaonici) i lozinka za osiguravanje sigurnosti i uporabe naših usluga;
  2. podaci o korisničkom računu internetske trgovine, kada se odlučite za slanje svojih podataka preko online profila, uz osnovne osobne podatke koje nam pošaljete prilikom registracije, prikupljamo i osobne podatke kao što su sadržaji i podaci (informacije) koje unesete na korisnički račun ili objavite, pošaljete, proslijedite ili na neki drugi način podijelite uporabom internetske trgovine (npr. komentari itd.);
  3. podaci o kupnji i načinu plaćanja (npr. na način: prilikom plaćanja platnom odnosno kreditnom karticom obrađujemo uobičajenu količinu podataka koja je nužna za provedbu platne transakcije);
  4. prikupljamo tehničke informacije vašeg preglednika, računala ili mobilnog uređaja kada pristupate uslugama Malih zaklada;
  5. snimke sustava video nadzora (u slučaju posjeta prodavaonici Mali zakladi).

 

Svrhe obrade i pravni temelji

1. Ugovorni pravni temelj

Mali zakladi osobne podatke kupaca obrađuju u okviru i u svrhu izvođenja ugovora o kupnji robe i usluga, kao i u svrhu sklapanja ugovora, u fazi pregovora, po primitku ponude pojedinca (članak 6/I točka b Opće uredbe o zaštiti podataka). Na temelju ugovora Mali zakladi obrađuju i osobne podatke zaposlenika koji su potrebni za sklapanje i ostvarivanje prava te ispunjavanje obveza iz radnog odnosa i osobne podatke drugih suradnika koji su pojedinci studenti, ugovorni suradnici), u opsegu kako ga određuje Zakon o uređivanju tržišta rada,[1] odnosno Zakon o radu[2].

2. Zakonski pravni temelj

Mali zakladi obrađuju osobne podatke pojedinaca i na temelju, odnosno u okvirima zakonskog pravnog temelja (članak 6/I točka c Opće uredbe o zaštiti podataka) i na temelju drugih međunarodnih ugovora, propisa EU te nacionalnih zakona koji od poduzeća zahtijevaju da u određenim slučajevima proslijedi osobne podatka pojedinaca državnim tijelima (kao što su FURS, različite inspekcije itd.) i drugim voditeljima uprave (kako što su ZZZS, ZRZS, ZPIZ itd.) za ispunjavanje svojih ili njihovih zakonskih obveza ili nadležnosti.

3. Zakonski interes

Mali zakladi podatke obrađuju i na temelju zakonskog interesa za koje poduzeće nastoji, osim kada nad takvim interesima prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojega se odnose osobni podaci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U slučaju primjene zakonskog interesa, poduzeće uvijek vrši procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Mali zakladi na temelju zakonskog interesa (članak 6/I točka f Opće uredbe o zaštiti podataka) obrađuju osobne podatke u svrhu smanjivanja rizika provala na internetsku stranicu (osiguravanje informacijske sigurnosti, smanjivanje rizika neovlaštenog pristupa važnim poslovnim informacijama, osobnim podacima i informacijskim sustavima društva), u vezi s pristupom internetskoj stranici Mali zakladi na poslužitelju prate podatke koji bi mogli služiti za identifikaciju (IP-adresu računala, datum i sat te posjećenu stranicu), u analitičke i statističke svrhe (u svrhe internih analiza prodaje, ponovnih kupnji, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacije) te također u svrhu provjere pravilnosti poslovnih odluka i planiranja novih.

Na temelju prevladavajućeg zakonskog interesa, Mali zakladi obrađuju osobne podatke i u svrhe različitih aktivnosti, potrebnih za provjeravanje korištenja usluga, odnosno aktivnosti kupaca. U okviru aktivnosti te vrste, Mali zakladi obrađuju podatke o nepreuzetim internetskim ili telefonskim narudžbama u svrhu sprječavanja prijevara i uzrokovanja poslovne štete poduzeću te upotrebljavaju automatski e-podsjetnik vezan uz nedovršenu kupnju s ciljem pružanja eventualne pomoći kupcu ili dodatnih informacije u pogledu dovršetka kupnje. 

4. Suglasnost

U određenim slučajevima Mali zakladi traže od svojih kupaca i drugih pojedinaca (posjetitelja internetskih stranica) da daju privolu (članak 6/I točka a Opće uredbe o zaštiti podataka) za obradu svojih osobnih podataka u svrhu oblikovanja i slanja njihovim interesima, zanimanjima, mogućnostima itd. prilagođenih ponuda robe i usluga. Vrste osobnih podataka koje se obrađuju o pojedincu detaljno su navedene u pozivu na privolu. Isto tako, Mali zakladi svoje kupce i druge pojedince (posjetitelje naših internetskih stranica) mole za privolu za obradu osobnih podataka u svrhu slanja e-novosti o svojem prodajnom programu i različitim događajima, kao i u svrhe sudjelovanja u nagradnim igrama. Mali zakladi kupce, odnosno posjetitelje internetske trgovine mole i za privolu za obradu osobnih podataka u svrhu uporabe alata za oglašavanje Facebook Custom Audiences koji je namijenjen komunikaciji s pojedincem kroz ponude i sadržaje prilagođene na temelju korisnikova profila.

U tim slučajevima obrada osobnih podataka odvija se u okviru izjave pojedinca o dozvoljenom opsegu obrade osobnih podataka, svrha u koje se obrađuju i dogovorenim kanalima obavještavanja, sve do opoziva.

Ako je osoba mlađa od 16 godina, privole za nju, kada bi se radilo o uslugama informacijskog društva, daju njezini roditelji ili skrbnici.

5. Kolačići

Obrada osobnih podataka posjetitelja internetske stranice Mali zakladi temelji se na njihovoj privoli, osim u dijelu obrade osobnih podataka koji je nužan za osiguravanje pravilnog rada internetske stranice (npr. prijava, postupak kupnje...). Obrada osobnih podataka s kolačićima, koja se odvija na temelju privole, detaljno je opisana OVDJE.

V. KORISNICI OSOBNIH PODATAKA I EVENTUALNI PRIJENOS U TREĆE ZEMLJE

Uz Male zaklade / društvo Vivano d.o.o., osobne podatke u naše ime i za naš račun obrađuju i naši vršitelji obrade. Obično su to pružatelji informacijske podrške pri obradi osobnih podataka, agencije za digitalno oglašavanje ili drugačije izvođenje izravnog marketinga te pružatelji usluga statistika i analitike, računovodstveni servisi itd.

Osobni podaci pojedinaca ne prenose se u treće zemlje.

VI. PRAVA POJEDINACA

Društvo Vivano d.o.o. osigurava ostvarivanje prava pojedinaca na koje se odnose osobni podaci. 

Pisanim zahtjevom poslanim putem pošte na adresu: Vivano d.o.o., Medvoška cesta 3, 1215 Medvode ili na e-adresu [email protected], pojedinac može zatražiti pristup, dopunu, ispravak, blokiranje, odnosno ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka, prigovoriti obradi podataka koji se obrađuju u vezi s njim te zatražiti prijenos podataka.

Pojedinac može dane privole za obradu osobnih podataka bilo kada trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično povući slanjem pisanog zahtjeva na adresu: Vivano d.o.o., Medvoška cesta 3, 1215 Medvode ili na adresu e-pošte [email protected]. Povlačenje privole na utječe na zakonitost obrade koja se na temelju privole izvodila do njezina povlačenja.

Pojedinac ima pravo uložiti prigovor Povjereniku za informiranje RS ako smatra da se njegovi osobni podaci pohranjuju ili na neki drugi način obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

VII. ROKOVI POHRAMBE OSOBNIH PODATAKA

Mali zakladi / društvo Vivano d.o.o. osobne će podatke obrađivati u opsegu koji je potreban za ostvarivanje svrha obrade i dok to bude potrebno za postizanje zadanog cilja.

Osobne podatke tako obrađuju do ispunjavanja svrhe, odnosno u okviru rokova zastare za obveze koji bi mogle proizaći iz obrade tih osobnih podataka, posebice kada je obrada osobnih podataka potrebna u okviru sklapanja, odnosno izvođenja ugovora, osim u slučajevima kada je rok pohrane osobnih podataka propisan zakonom. U potonjim slučajevima Mali zakladi / društvo Vivano d.o.o. podatke pohranjuje u skladu sa zakonskom odredbom.

Vivano d.o.o.
Ljubljana, Junij 2020